MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия словенски лиценз за MMSI / радио, когато кандидатствате за регистрация под флага на Словения. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме словенски лиценз за радио MMSI за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Копие от сметка за продажба
  • Копие от паспорт/лична карта
  • Копие от документ за регистрация
  • Лиценз за радиооператор
  • Копие от сертификат за търговски кораб (ако е приложимо)

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани