SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svako plovilo prema zakonu mora imati važeću MMSI/radio dozvolu. Možemo organizirati vašu licencu za MMSI/radio u Sloveniji kada se prijavljujete za registraciju slovenske zastave. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo organizirati slovensku licencu za MSI radio. Cijena je £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako naručite samo.

Potrebni dokumenti:
  • Kopija kupoprodajnog računa
  • Kopija putovnice/osobne iskaznice
  • Kopija dokumenta o registraciji
  • Licenca radijskog operatera
  • Kopija potvrde o trgovačkom brodu (ako je primjenjivo)

REGISTRIRAJ SE!

Ostanite povezani