MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu Slovinskú licenciu MMSI / Rádio pri žiadosti o registráciu slovinskej vlajky. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme sprostredkovať slovinskú MMSI rádiovú licenciu. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia kúpneho listu
  • Kópia pasu/ID
  • Kópia registračného dokumentu
  • Licencia rádiového operátora
  • Kópia osvedčenia o komerčnom plavidle (ak je to možné)

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení