ใบอนุญาตวิทยุทั่วโลก MMSI TELECOM


  • เรือทุกลำต้องมีใบอนุญาต MMSI / วิทยุที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถจัดเตรียมใบอนุญาต MMSI / Radio ของสโลวีเนียได้เมื่อสมัครลงทะเบียนธงสโลวีเนีย ใบอนุญาต MMSI ครอบคลุมวิทยุ VHF, เรดาร์, AIS, epirb, ทรานสปอนเดอร์ & เรดาร์ และกำหนดหมายเลขที่จำเป็นในการทำงานอย่างถูกต้อง

  • เราสามารถจัดเตรียมใบอนุญาตวิทยุ MMSI ของสโลวีเนียให้กับลูกค้าของเราได้ ราคาอยู่ที่ 135 ปอนด์ เมื่อรวมกับการลงทะเบียนธงหรือ 175 ปอนด์ หากคุณสั่งซื้อเพียงอย่างเดียว

เอกสารที่จำเป็น:
  • สำเนาบิลขาย
  • สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาเอกสารการลงทะเบียน
  • ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
  • สำเนาใบเรือพาณิชย์ (ถ้ามี)

สมัครตอนนี้!

ไม่พลาดการติดต่อ